Enkele reacties op mijn boek
 

Recensie in Counselling Magazine, september 2015

http://www.counsellingmagazine.nl/nl/cm-actueel/recensies-counselling-magazine-september-deel-2 

Hoogsensitiviteit professioneel gezien
Annek Tol
Boom/nelissen, 2014. ISBN 978 90 244 0317 2

Sinds Aron in de jaren negentig de term Highly sensitive people (hsp) heeft gelanceerd zijn er heel wat boeken van haar, maar ook van anderen, verschenen over het onderwerp. Vaak in de vorm van zelfhulpboeken. Het boek van Annek Tol is geschreven voor hulpverleners/begeleiders van hoogsensitieve mensen.
Het doel van het boek is de hulpverlener genoeg informatie te geven om een gedegen standpunt in te nemen over hoogsensitiviteit. Zij neemt de lezer mee in een manier van kijken die voor hoogsensitieve personen en voor de hulp aan hoogsensitieve cliënten van wezenlijk belang is.
Het boek bestaat uit acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk beschrijft zij de betekenis van hoogsensitiviteit, hier word ook een relatie tot hoogbegaafdheid gelegd. In het hoofdstuk, over stress als gevolg van sensitiviteit, gaat zij in op de fysieke effecten van stress en de relatie van stress tot hoogsensitiviteit, en de lichamelijke en neurologische reacties hierop.
In het hoofdstuk over de cirkel van overprikkeling wordt duidelijk beschreven wat overprikkeling is en hoe dat terug te dringen is. Dat wordt ook mooi en eenvoudig in beeld gebracht.
In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op wanneer hoogsensitiviteit tot ziekte leidt en de interpretatie van symptomen. Zij maakt hierbij gebruik van ziekte-denken en gezond-denken. In een duidelijk schematisch overzicht krijgt de lezer inzicht hoe hoogsensitiviteit een overlap kan vormen met stoornissen vanuit de DSM.
Daarna volgt het hoofdstuk over hsp als verklaringsmodel. Hier krijgt de hulpverlener handvatten hoe om te gaan met de hooggevoeligheid van de cliënt/patiënt.
In het laatste hoofdstuk geeft zij een overzicht over werkzame bestanddelen vanuit haar groepstrainingen. Hierin worden zaken genoemd die het meest spelen bij HSP.
Als (zelf) hooggevoelige coach en counsellor ben ik erg enthousiast over dit boek. Het is zeer praktisch en goed onderbouwd, de schrijfster gebruikt onderzoeken en ervaringen uit de praktijk als bewijsmateriaal voor haar onderbouwing. Het boek is een welkome aanvulling op de boeken die al zijn geschreven over hoogsensitiviteit. Vooral omdat er in het boek wordt uitgegaan van hoogsensitiviteit als kwaliteit en niet als ziekte. Bovendien wordt uitgelegd hoe deze kwaliteit tot ziekte kan leiden. En hoe hoogsensitieve mensen daardoor mis-gediagnostiseerd kunnen worden binnen de GGZ omdat men daar vaak niet bekend is met hoogsensitiviteit.
Dit boek zou voor iedereen die met mensen werkt verplicht materiaal moeten zijn. Zeker binnen de GGZ.

Maria Schreuders, trajectcoach en counsellor (Roads en Fenikscoaching)

  

http://www.voordezorg.net/2016/10/10/hoogsensitiviteit-voorbij-het-gedrag/

'Ik adviseer elke professional het boek Hoogsensitiviteit professioneel gezien van Annek Tol te lezen. Wat mij betreft, zou dit boek verplichte literatuur moeten zijn voor alle studenten die een carrière in de hulpverlening ambiëren.' 

Kim Oude Egberink, gedragswetenschapper bij Stichting Jeugdteams ZHZ, in het artikel 'Hoogsensitiviteit: voorbij het gedrag', voor de zorg.net

  

'Annek Tol schreef het eerste Nederlandse boek voor hulpverleners omtrent hoogsensitiviteit (HSP). Een verademing om te lezen! Duidelijk, nuchter- beide benen op de grond- verhelderend en bovenal: professioneel. Niet alleen herken ik in het boek dingen van mezelf, ook van mijn cliënten. Dat gevoel van: "oh ja, ik ben niet gek, ik behoor tot die 20% van de wereldbevolking die 'gewoon' vanuit een ander perspectief de dingen intens ziet en ervaart..." '- Chantal. Coach-trainer 


'Het is een heel goed boek, dit zou iedere hulpverlener moeten lezen, denk ik. Sowieso is het voor volwassen HSP zelf - of je nu hulpverlener bent of niet - een goed leesbaar boek, vol inzichten en handvatten. Ik heb het net uit, geweldig! 

Bij jouw boek, ook al is het bedoeld voor hulpverleners, zat ik op het puntje van mijn stoel. Het blijven zoeken naar verklaringen voor wat je voelt, altijd de focus naar buiten en beter weten wat een ander voelt dan wat je zelf voelt, de cirkel van overprikkeling, het stapelen in het glas, het hoofdstuk over hsp en stress en ziekte.. Heel bijzonder, er vielen allemaal puzzelstukjes op z’n plek!' - Irene 

 

'Lieve Annek, Wat heb je werkelijk een prachtig en helder boek geschreven!! Kun je trots op zijn. Echt een aanrader. WOW.' - Hilde. Coach-trainer

 

'Ik wil je ontzettend bedanken voor het boek dat je geschreven hebt. Het heeft me heel veel duidelijkheid gegeven over het verloop van mijn leven. De steeds terugkerende depressies en dissociatieklachten die ik heb. Waarom ik altijd vastliep in de vele therapieën die ik heb gedaan. Heel veel dingen vielen op hun plek.' - Henriette 

 

'Ik ben pas bij pagina 50, maar nu al laaiend enthousiast over je boek!
Jouw proces met bloed, zweet en tranen is niet voor niets geweest!
Dank dat je het lef, de energie en moed hebt gehad om dit boek (af) te schrijven! Dit is wat we nodig hadden en ik ga je boek bij heeel veel mensen promoten!' - Mirjam. Woonbegeleidster in de psychiatrie, zelf hoogsensitief / hoogbegaafd. 

 

'Ha Annek, je boek bijna in een ruk uit gelezen- tussen de vakantiedingen door! Vond het heel goed, herkenbaar en concreet. Wil vooral zeggen dat je boek mij enorm geholpen heeft! Bijna elk woord daarin gaat ‘over mij’. De bewustwording alleen al en het begrip dat ik daarmee voor mijzelf en mijn manier van denken/waarnemen heb gekregen is enorm. 

 

'Je boek is een verrijking voor mij, zowel persoonlijk als professioneel ben ik er erg blij mee. En ik ben nog maar halverwege!' - Sandra. Coach en HSP

 

'Ik ben al een eindje op weg in je boek. Goed boek Annek!! Echt een aanwinst voor coaches en therapeuten!' - Sylvia. HSP therapeut


Waar ik nieuwsgierig naar ben, is waar de modellen en theorie met name inzake de koppeling HSP-HB vandaan komen? Die heb ik niet eerder gezien en zie ik niet in Aron’s boek terug. Heb je dit zelf ontwikkeld? Ik vind het zo verhelderend!! Super.' - Sandra - hsp cliënt.
 
[Red. Annek: 'Ik heb de theorie over de koppeling hsp en hb ontwikkeld in samenwerking met een aantal hulpverleners en hb-coaches die ook hoogsensitief zijn]

 

'ha Annek, ik heb je boek uit. Staat veel in!! Een recensie? 

Het geeft inzicht in het begrip hoogsensitiviteit, hoe men dit kan herkennen en hoe het van invloed kan zijn op de klachten van cliënten. De hulpverlening denkt vaak alleen maar vanuit de klachten. Cliënten (gaan) denken dat ze een stoornis hebben, maar vaak is de enige reden dat ze niet geleerd hebben hoe ze met hun gevoeligheid en de prikkels in hun omgeving om kunnen gaan. Als ze dat gaan leren, verdwijnen de klachten vaak grotendeels. 

Het boek is vormgegeven als een studieboek en zo leest het ook. Het bevat een schat aan gedegen en goed onderbouwde informatie. Door de grote hoeveelheid tekst is het geen hapklaar overzicht, maar echt iets om je in te verdiepen als je veel met hoogsensitieve cliënten te maken hebt. Het boek is gelardeerd met mooie praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen.' - Mieke, HSP coach en trainer

 

'Uit! Meid wat een topboek. 

Enorm prettig leesbaar, mèt gedegen onderbouwing, over hoogsensitiviteit. Gelukkig geen zweef-gedoe, maar no-nonsense informatie over wat het nou precies is, hoe je ernaar kan kijken (vooral ook als hulpverlener) en wat goed helpt bij cliënten die HSP zijn.

Informatief, geeft inzicht èn praktisch. Topboek dus.' - Cora.